CENÍK

 

CENÍK


Geodetické práce pro katastr nemovitostí:


Geometrické plány na vyznačení stavby do katastru nemovitostí od 3.800,- Kč
Geometrické plány pro rozdělení pozemků od 3.800,- Kč
Geometrické plány pro vyznačení věcného břemene od 3.800,- Kč
Vytyčování vlastnických hranic pozemků 100m
od 2.000,- KčGeodetické práce ve výstavbě:


Podklady pro projekt -zaměření výškopisu a polohopisu od 3.000,- Kč
Založení všech druhů staveb od 3.000,- Kč
Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmoty od 1.500,- Kč
Dokumentace skutečného provedení staveb včetně inženýrských sítí od 2.500,- Kč
Ostatní geodetické práce dle požadavků objednatele


Nejsme plátci DPH.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a cenovou kalkulaci lze sdělit až po seznámení s konkrétními požadavky zadavatele. Rádi Vám tuto předběžnou kalkulaci připravíme. Vaše požadavky nám můžete sdělit buď telefonicky či emailem viz. kontakt.