GEODETICKÉ PRÁCE
GEODETICKÉ PRÁCE

* vyhotovení geometrických plánů
* vytyčení vlastnických hranic pozemků
* vytyčení staveb
* vyhotovení polohopisných a výškopisných plánů
* zaměření skutečného provedení staveb (přípojky, komunikace…)