Nabízím Vám:

GEODETICKÉ PRÁCE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

  • Geometrické plány
  • Vytyčení pozemku
  • Záznam podrobného měření změn
  • Vytyčení staveb
  • Zaměření polohopisných a výškopisných plánů
  • Zaměření skutečného provedení stavby

 

 

ODHADY - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

  • Odhady bytů a bytových jednotek
  • Odhady RD
  • Odhady technických objektů a budov
  • Odhady pozemků, lesů, zahrad